VI ❤ SPORTSSPILL

Verdispill

Verdispill er en sofistikert strategi som erfarne tippere bruker for å skaffe seg et overtak på bookmaker ne. I motsetning til tilfeldig betting, som ofte baserer seg på flaks eller magefølelse, er verdispill basert på identifisering av avvik mellom den faktiske sannsynligheten for en hendelse og oddsen bookmakerne tilbyr. Denne tilnærmingen kan øke din spillsuksess og lønnsomhet betydelig når den utføres riktig. I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på konseptet verdispill, hvordan man identifiserer verdispill, og fordelene og ulempene med denne strategien. Vi vil også nevne noen velkjente bookmakere som tilbyr konkurransedyktige odds, noe som gjør verdispill mer gjennomførbart.

rinet redaksjonen
Forfatter
julian editorial
Sjekket av
 • Julian
Publisert

24.06.2024

Oppdatert

24.06.2024

Hva er verdispill?

Value bets er å plassere spill på utfall som har en høyere sannsynlighet for å inntreffe enn bookmakernes odds tilsier. I bunn og grunn leter du etter situasjoner der bookmakeren har undervurdert et bestemt utfall, noe som gir deg en mulighet til å tjene penger på lang sikt.

Kjernekonseptet

Kjernekonseptet i verdispill dreier seg om å finne «verdi» i oddsen. Verdien bestemmes ved å sammenligne den implisitte sannsynligheten for oddsen med din vurdering av den faktiske sannsynligheten.

 • Implisitt sannsynlighet: Sannsynligheten som utledes fra bookmakerens odds.
 • Faktisk sannsynlighet: Din vurdering av sannsynligheten basert på forskning, statistikk og analyse.

For at et spill skal anses som et verdispill, bør den faktiske sannsynligheten være høyere enn den implisitte sannsynligheten.

Hvordan identifisere verdispill

Å identifisere value bets krever en blanding av research, analyse og noen ganger intuisjon. Her er trinnene for å identifisere verdispill på en effektiv måte:

Beregn implisitt sannsynlighet

For å identifisere et verdispill må du først forstå hvordan du konverterer odds til implisitt sannsynlighet. Formelen for denne konverteringen er

Implisitt sannsynlighet=1odds\tekst{Implisitt sannsynlighet} = \frac{1}{\tekst{odds}}Implisitt sannsynlighet=odds1

Hvis en bookmaker for eksempel tilbyr odds på 2,50 for et bestemt utfall, er den implisitte sannsynligheten:

Implisitt sannsynlighet=12,50=0,40 eller 40%\tekst{Implisitt sannsynlighet} = \frac{1}{2,50} = 0,40 \tekst{ eller } 40\%Implisitt sannsynlighet=2,501=0,40 eller 40

Estimat Faktisk Sannsynlighet

Estimering av den faktiske sannsynligheten innebærer grundige undersøkelser og analyser. Dette kan omfatte

 • Statistisk analyse: Gjennomgang av historiske data og prestasjonsmålinger.
 • Ekspertuttalelser: Vurderer innsikt fra sportsanalytikere og eksperter.
 • Nåværende form: Analyse av lagets eller spillernes nåværende form og tilstand.
 • Eksterne faktorer: Faktorer som værforhold, skader og hjemme/borte-fordeler.

Sammenlign sannsynligheter

Når du har både den implisitte sannsynligheten og den estimerte faktiske sannsynligheten, kan du sammenligne dem for å identifisere verdispill. Et verdispill eksisterer når:

Faktisk sannsynlighet>Implisitt sannsynlighet\tekst{Faktisk sannsynlighet} > \tekst{Implisitt sannsynlighet}Aktuell sannsynlighet>Implisitt sannsynlighet

Hvis du for eksempel anslår den faktiske sannsynligheten for et utfall til å være 50 % (0,50), og bookmakerens implisitte sannsynlighet er 40 % (0,40), har du identifisert et verdispill.

Eksempler på value betting

Eksempel på en fotballkamp

Ta en fotballkamp mellom lag A og lag B. En bookmaker tilbyr følgende odds:

 • Lag A vinner: 3,00 (implisitt sannsynlighet = 33,3 %)
 • Uavgjort: 3,50 (implisitt sannsynlighet = 28,6 %)
 • Lag B vinner: 2,20 (implisitt sannsynlighet = 45,5 %)

Etter å ha gjennomført undersøkelsene dine estimerer du følgende faktiske sannsynligheter:

 • Lag A vinner: 40
 • Uavgjort: 30
 • Lag B vinner: 30

Når du sammenligner sannsynlighetene dine med bookmakerens implisitte sannsynligheter, finner du ut at spillet på at lag A vinner gir verdi, ettersom din estimerte sannsynlighet (40 %) er høyere enn bookmakerens implisitte sannsynlighet (33,3 %).

Bookmakere og value betting

Enkelte bookmakere er kjent for å tilby konkurransedyktige odds, noe som kan gjøre det lettere å finne verdispill. Her er noen av de mest kjente:

888sport

888sport er kjent for sitt brede utvalg av markeder og konkurransedyktige odds. Plattformen tilbyr også liveodds, noe som kan gi ekstra muligheter for verdispill ettersom oddsen svinger under begivenheter.

100 % opptil

1.000 kr

Betalingsmåter
 • Mastercard Betalingsmetode
 • visa logo
 • AstroPay Betalingsmetode

Utbetaling

1 – 3 dager

Lisenser
 • MGA Betting Licence
Maks. bonusinnsats 1.000 kr
Bonusprosent 100 %
Bonustype Velkomstbonus
Minsteodds 1,5
Omsetningskrav 10
Gyldighet 60

Betinia

Pinnacle er kjent for sine lave marginer og høye grenser, noe som gjør det til en favoritt blant profesjonelle spillere. Oddsen som tilbys av Betinia er ofte blant de beste i bransjen, noe som gir gode muligheter for verdispill.

4.8 /5
Betinia bonus

100 % opptil

2.000 kr

Betalingsmåter
 • Mastercard Betalingsmetode
 • visa logo
 • AstroPay Betalingsmetode

Utbetaling

1 – 3 dager

Lisenser
 • MGA Betting Licence
Maks. bonusinnsats 2.000 kr
Bonusprosent 100 %
Bonustype Velkomstbonus
Minsteodds 1,50
Omsetningskrav 5
Gyldighet 30

22bet

22bet er en av de eldste og mest anerkjente bookmakerne. De tilbyr et stort utvalg av sports- og spillmarkeder, med konkurransedyktige odds, spesielt på store sportsbegivenheter.

4.9 /5
22bet bonus

100 % opptil

1.200 kr

Betalingsmåter
 • Mastercard Betalingsmetode
 • visa logo
 • Perfect Money Logo

Utbetaling

1 – 3 dager

Lisenser
 • Curacao Betting Licence
Maks. bonusinnsats 1.200 kr
Bonusprosent 100 %
Bonustype Velkomstbonus
Minsteodds 1,40
Omsetningskrav 5
Gyldighet 7

Unibet

Unibet er kjent for sin brukervennlige plattform og konkurransedyktige odds på tvers av en rekke sportsgrener. De tilbyr også detaljert statistikk og innsikt, noe som kan være uvurderlig for spillere som ønsker å identifisere verdifulle spill.

4.8 /5
Unibet bonus

200 % opptil

1.000 kr

Betalingsmåter
 • Mastercard Betalingsmetode
 • visa logo
 • revolut logo

Utbetaling

1 – 3 dager

Lisenser
 • MGA Betting Licence
Maks. bonusinnsats 1.000 kr
Bonusprosent 200 %
Bonustype Velkomstbonus
Minsteodds 1,4
Omsetningskrav 10
Gyldighet 30

Fordeler med verdispill

Økt lønnsomhet

Den største fordelen med verdispill er potensialet for økt lønnsomhet. Ved å konsekvent plassere verdispill kan du få en fordel i forhold til bookmakeren og oppnå langsiktig suksess.

Redusert risiko for å bli ruinert

Siden verdispill er basert på statistisk analyse og sannsynlighet, bidrar det til å redusere risikoen for å gå på en smell sammenlignet med spillstrategier som baserer seg på å jage tap eller høyrisikospill.

Objektiv beslutningstaking

Verdispill oppmuntrer til objektiv beslutningstaking basert på data og analyse, noe som reduserer påvirkningen fra følelser og forutinntatthet.

Ulemper med verdispill

Krever omfattende research

Å identifisere verdispill krever omfattende research og analyse. Dette kan være tidkrevende og egner seg kanskje ikke for tilfeldige spillere.

Nøyaktigheten av sannsynlighetsanslagene

Hvor vellykket verdispill er, avhenger av nøyaktigheten i sannsynlighetsanslagene dine. Hvis du ikke treffer riktig, kan du ende opp med å gjøre ulønnsomme innsatser.

Potensialet for begrensede muligheter

Det er ikke alltid at mulighetene for verdispill er lett tilgjengelige, spesielt ikke i svært effektive markeder. Spillere må være tålmodige og flittige i jakten på verdi.

Implementering av strategier for verdispill

Håndtering av bankrollen

Effektiv bankroll management er avgjørende for verdispill. Med tanke på den iboende variansen i spill, er det viktig å styre bankrollen for å sikre langsiktig bærekraft. En vanlig tilnærming er å bruke en fast prosentandel av bankrollen din til hvert spill, og justere innsatsstørrelsen basert på den opplevde verdien.

Diversifisering

Ved å diversifisere spillene dine på tvers av ulike sportsgrener og markeder kan du spre risikoen og øke sjansene for å finne verdifulle spill. Hvis du fokuserer på nisjemarkeder der bookmakerne kanskje har mindre ekspertise, kan det også gi deg flere muligheter til å finne verdifulle spill.

Bruk av spillverktøy

Det finnes flere verktøy og programvare som kan hjelpe deg med å identifisere verdispill. Disse verktøyene samler odds fra flere bookmakere, gir statistiske analyser og fremhever potensielle verdispill basert på dine kriterier.

Kontinuerlig læring og tilpasning

Verdispill er ikke en statisk strategi. Kontinuerlig læring og tilpasning basert på ny informasjon, endrede markedsforhold og personlige erfaringer er avgjørende for langsiktig suksess.

Avanserte teknikker for verdispill

Poisson-fordeling

Poisson-fordelingen er et statistisk verktøy som kan bidra til å estimere sannsynligheten for at et gitt antall hendelser inntreffer i løpet av et bestemt tidsintervall. I sportsspill brukes den ofte til å forutsi antall mål i en fotballkamp, noe som kan hjelpe deg med å identifisere verdispill.

Et eksempel: Ved å analysere historiske data om lagprestasjoner kan du bruke Poisson-fordelingen til å estimere sannsynligheten for ulike scoringer. Ved å sammenligne disse sannsynlighetene med oddsen til bookmakerne kan du avdekke potensielle verdispill.

Monte Carlo-simuleringer

Monte Carlo-simuleringer innebærer å kjøre et stort antall simuleringer for å modellere sannsynligheten for ulike utfall. Denne metoden kan brukes på komplekse spillscenarioer, og gir en mer detaljert sannsynlighetsfordeling som kan bidra til å identifisere verdispill.

Et eksempel: Ved å kjøre simuleringer av en tenniskamp mellom to spillere kan man få innsikt i sannsynligheten for ulike utfall, som kan sammenlignes med bookmakernes odds for å finne verdispill.

Regresjonsanalyse

Regresjonsanalyse hjelper deg med å forstå forholdet mellom variabler. I tipping kan den brukes til å analysere ulike faktorers innvirkning på utfallet av hendelser, noe som bidrar til nøyaktig estimering av sannsynligheter.

Et eksempel: Ved å utføre regresjonsanalyse på variabler som lagform, spillerskader og innbyrdes kamper, kan du forbedre sannsynlighetsberegningene dine og identifisere verdispill på en mer effektiv måte.

Overvåking og justering av strategien din

Vellykket verdispill krever konstant overvåking og justering av strategien din. Her er noen tips for effektiv strategistyring:

Før detaljert loggføring

Ved å føre detaljert oversikt over spillene dine, inkludert begrunnelsene for dem og resultatene, blir det enklere å analysere resultatene og gjøre velbegrunnede justeringer av strategien.

Analyser resultatene

Regelmessig analyse av spillresultatene hjelper deg med å identifisere styrker og svakheter i strategien din. Ved å forstå hvilke typer spill som er mest lønnsomme, kan du forbedre strategien din.

Juster sannsynlighetsestimatene

Etter hvert som du samler inn mer data og innsikt, bør du justere sannsynlighetsestimatene dine slik at de gjenspeiler ny informasjon. Kontinuerlig forbedring av estimatene er avgjørende for å lykkes med verdispill på lang sikt.

Ansvarlig spilling

Selv om verdispill kan være lønnsomt, er det viktig å utøve ansvarlig spilling. Sett grenser for deg selv, sats bare det du har råd til å tape, og unngå å jage tap. Ansvarlig spilling sikrer at du liker prosessen og opprettholder en sunn tilnærming til pengespill.

Fremtiden for verdispill

Fremtiden for verdispill ser lovende ut med den kontinuerlige utviklingen innen teknologi og dataanalyse. Maskinlæringsalgoritmer og AI-drevne plattformer blir stadig mer populære når det gjelder å identifisere verdispill, noe som gir spillerne mer presise og tidsriktige muligheter. Hvis du holder deg oppdatert på disse teknologiske fremskrittene og inkorporerer dem i spillstrategien din, kan du forbedre evnen din til å finne og kapitalisere på verdispill ytterligere.

For å oppsummere handler ikke verdispill bare om å finne de beste oddsene; det handler om å ta informerte beslutninger basert på grundige analyser og gode sannsynlighetsberegninger. Ved å beherske prinsippene for verdispill og utnytte avanserte teknikker og verktøy, kan du forbedre dine spillresultater betydelig og få en mer lønnsom og givende spillopplevelse.

Var det til hjelp?
[Total: 0 Gjennomsnittlig: 0]