VI ❤ SPORTSSPILL

Oddsbonusser » Blog » Tysklands kamp mot ulovlig nettgambling og det svarte markedet

Tysklands kamp mot ulovlig nettgambling og det svarte markedet

Tyskland har slitt med utfordringen med å regulere markedet for pengespill på nettet på en effektiv måte. Til tross for strenge reguleringer fortsetter en betydelig del av nettgamblingaktiviteten å blomstre på uregulerte plattformer. Årsakene bak denne trenden, det regulatoriske landskapet, håndhevingsspørsmål og konsekvensene for både bransjen og spillerne er komplekse og mangefasetterte.

Det regulatoriske landskapet

Den tyske delstatstraktaten om pengespill, som trådte i kraft i juli 2021, ble utformet for å sentralisere og standardisere reguleringen av pengespill på tvers av Tysklands 16 delstater. Traktaten innførte flere strenge tiltak for å fremme ansvarlig spilling og dempe spilleavhengighet. Disse tiltakene inkluderer en månedlig innskuddsgrense på 10 000 kroner, en maksimumsinnsats på 10 kroner per spinn for spilleautomater på nett, obligatoriske spinnforsinkelser og reklamebegrensninger.

Til tross for disse intensjonene har reguleringene gjort det lovlige markedet mindre attraktivt for mange spillere. Den tunge skattebyrden på lovlige operatører, som beregnes ut fra innsats i stedet for brutto spilleinntekter (BSI), gjør det vanskelig for lisensierte aktører å tilby konkurransedyktige odds og bonuser sammenlignet med sine uregulerte motparter. I tillegg krever hvert enkelt nettspill individuell lisensiering for hver enkelt operatør, noe som skaper forsinkelser og reduserer utvalget av spill som er tilgjengelige på det lovlige markedet. Denne tungvinte prosessen har utilsiktet presset spillerne over til ulovlige nettsteder, som ikke har slike restriksjoner.

Det svarte markedets fremvekst

En av de viktigste faktorene som driver frem veksten i det svarte markedet, er attraktiviteten til uregulerte nettsteder. Disse sidene tilbyr ofte bedre odds, høyere innsatser og mer fleksible bonuser enn sine regulerte motstykker. Denne forskjellen skyldes delvis den tunge skattebyrden og de strenge reguleringene som pålegges lovlige operatører, noe som begrenser deres evne til å konkurrere.

Undersøkelser har vist at nesten halvparten av all nettgambling i Tyskland foregår på ulisensierte plattformer. En undersøkelse utført av universitetet i Leipzig viste for eksempel at rundt 75 % av inntektene fra nettgambling i Tyskland kommer fra det svarte markedet. Dette indikerer et betydelig tap av potensielle skatteinntekter og en manglende evne til å kanalisere spillere inn i det regulerte markedet på en effektiv måte.

Håndheving og juridiske utfordringer

Det har vist seg å være utfordrende å håndheve det strenge regelverket. Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), Tysklands sentrale reguleringsmyndighet for pengespill, har iverksatt tiltak som betalingsblokkering og IP-blokkering for å bekjempe ulovlig pengespill. Disse tiltakene har imidlertid hatt begrenset suksess. Mange ulovlige aktører finner fortsatt måter å omgå disse blokkeringene på, og lovligheten av IP-blokkering er fortsatt et omstridt tema i Tyskland.

Å straffeforfølge ulovlige spilloperatører er en annen betydelig utfordring. De fleste ulovlige nettstedene er basert i utlandet, noe som gjør det vanskelig for tyske myndigheter å gripe inn. Det har vært diskusjoner om å avkriminalisere visse aspekter ved ulovlig pengespill, med argumentet om at det å behandle det som et administrativt lovbrudd i stedet for en kriminell handling kan redusere byrden for lokale myndigheter og rettssystemet. Denne tilnærmingen har imidlertid sine kritikere, som hevder at det kan føre til tap av kontroll og gjøre Tyskland mer attraktivt for organisert kriminalitet.

Konsekvenser for spillere og bransjen

De strenge reguleringene har ikke bare drevet spillere til ulovlige nettsteder, men har også hatt betydelige økonomiske konsekvenser. Det lovlige markedets manglende attraktivitet på grunn av strenge regler har undergravd innsatsen for å beskytte spillerne. Spillere som bruker ulovlige nettsteder, er ikke beskyttet på samme måte som spillere på regulerte plattformer, noe som øker risikoen for gamblingrelaterte skader.

Mange spillere er ikke klar over at handlingene deres er ulovlige, noe som fører til et stort antall etterforskninger og rettsforfølgelser. Tysk politi har i økende grad fokusert på å straffeforfølge spillere som bruker uregulerte nettsteder, noe som ofte fører til at de anmeldes. Etterforskningen utløses vanligvis når bankene oppdager uvanlige kontoaktiviteter knyttet til pengespill, mistenker hvitvasking av penger og rapporterer det til politiet.

Bransjen og politiske reaksjoner

Bransjen har vært tydelig på behovet for reformer. Den tyske foreningen for online casino (DOCV) og den tyske foreningen for sportsbetting (DSWV) har etterlyst endringer for å gjøre det lovlige markedet mer konkurransedyktig og attraktivt for spillerne. De har foreslått å revidere dagens regelverk, forbedre skatteregimet og styrke samarbeidet mellom bransjen, tilsynsmyndigheter og politiske organer.

Det er også et ønske om bedre håndhevingsmekanismer. GGL har uttrykt vilje til å bekjempe det svarte markedet, men erkjenner at det er behov for mer robuste verktøy og ressurser. Reguleringsmyndigheten har foreslått tiltak som å gi internettleverandørene mulighet til å blokkere ulovlige nettsteder proaktivt uten å vente på godkjenning fra myndighetene. Denne tilnærmingen står imidlertid overfor juridiske og logistiske utfordringer, og det gjenstår å se hvor effektiv den vil være.

Juridiske og politiske implikasjoner

Det vedvarende svarte markedet har bredere implikasjoner for Tysklands juridiske og politiske rammeverk. De tyske myndighetene er under press for å finne en balanse mellom strenge reguleringer og et konkurransedyktig, lovlig marked. Politikerne må ta tak i de grunnleggende årsakene til at spillere søker seg til uregulerte nettsteder, for eksempel at det er attraktivt med bedre odds og høyere innsatser.

Det har også konsekvenser for internasjonale relasjoner og etterlevelse av EUs regelverk. Tysklands strenge tilnærming har ført til juridiske tvister, og noen hevder at den mellomstatlige traktaten om pengespill er uforenlig med EU-lovgivningen. Dette har ført til gransking fra EU-kommisjonen og potensielle rettslige utfordringer.

Var det til hjelp?
[Total: 0 Gjennomsnittlig: 0]

Ingen kommentarer tilgjengelig


Har du et spørsmål eller en mening om artikkel?

E-postadressen din vil ikke bli publisert