VI ❤ SPORTSSPILL

Introduksjon til fallende odds

I den dynamiske verdenen av sportsspill er oddsen ryggraden som former enhver innsats. De representerer ikke bare den potensielle utbetalingen, men også bookmakerens estimat av sannsynligheten for et bestemt utfall. Blant de ulike fenomenene som påvirker oddsen, skiller «fallende odds» seg ut som et viktig konsept. Dette begrepet refererer til reduksjonen i oddsen som bookmakerne tilbyr over tid, noe som gjenspeiler endringer i markedssentiment, spillvolum og ny informasjon.

For spillere er det avgjørende å forstå fallende odds for å kunne ta strategiske beslutninger og maksimere sjansene for fortjeneste. Denne artikkelen går i dybden på konseptet med fallende odds, gir eksempler, analyserer nytten av dem, diskuterer fordeler og ulemper, utforsker relevante markeder og fremhever potensielle bonuser.

rinet redaksjonen
Forfatter
julian editorial
Sjekket av
 • Julian
Publisert

04.06.2024

Oppdatert

06.06.2024

Hva er droppende odds?

Droppende odds, også kjent som forkorting av odds, oppstår når bookmakerejusterer oddsen for et bestemt utfall for å gjøre den mindre gunstig for spillerne. Denne justeringen gjenspeiler en oppfattet økning i sannsynligheten for at utfallet skal inntreffe. Bookmakere overvåker kontinuerlig spillmønstre, ekstern informasjon og markedsbevegelser for å sikre at oddsen er konkurransedyktig og minimere den finansielle risikoen.

Mekanismene bak oddsdropping

Bookmakere setter i utgangspunktet odds basert på statistiske modeller, ekspertanalyser og historiske data. Disse oddsene er utformet for å tiltrekke seg spill på alle mulige utfall, og balansere regnskapet slik at de tjener penger uavhengig av begivenhetens utfall. Når markedet åpner, kan imidlertid flere faktorer føre til fallende odds:

 1. Spillvolum: En kraftig økning i spill på et bestemt utfall kan få bookmakerne til å senke oddsen for å begrense potensielle tap og balansere spillvolumet på tvers av ulike utfall.
 2. Ny informasjon: Endringer i lagoppstillinger, skader, værforhold eller andre relevante nyheter kan føre til at bookmakerne revurderer sannsynligheten og justerer oddsen deretter.
 3. Markedsbevegelser: Bookmakere reagerer ofte på oddsendringer som gjøres av konkurrenter for å forbli konkurransedyktige og tiltrekke seg spillere.

Eksempler på fallende odds

Eksempel 1: Fotballkamp

Consider a football match between Team A and Team B. Initially, the odds are as follows:

 • Lag A vinner: 2.00
 • Uavgjort: 3,50
 • Lag B vinner: 3.00

Noen dager før kampen blir lag A’s nøkkelspiller skadet, og spillerne begynner å favorisere lag B. Bookmakeren justerer derfor oddsen:

 • Lag A vinner: 2.50
 • Uavgjort: 3,25
 • Lag B vinner: 2.50

Dette skiftet gjenspeiler bookmakernes respons på både skadenyhetene og tilstrømningen av spill på lag B.

Eksempel 2: Tenniskamp

I en tenniskamp mellom spiller X og spiller Y kan den opprinnelige oddsen være

 • Spiller X vinner: 1.80
 • Spiller Y vinner: 2.00

Hvis det kommer rapporter om at spiller Y har gjort det eksepsjonelt bra på treningene, og mange spillere begynner å plassere spill på spiller Y, kan bookmakeren justere oddsen til dette:

 • Spiller X vinner: 2.10
 • Spiller Y vinner: 1.70

Bruken av fallende odds for spillere

Identifisere verdispill

Fallende odds kan indikere hvor de smarte pengene går. Spillere kan se etter disse bevegelsene for å identifisere verdispill – situasjoner der oddsen fortsatt gir god verdi til tross for fallet. Hvis oddsen for en underdog faller betydelig, kan det for eksempel tyde på at underdoggens vinnersjanser er større enn først antatt.

Analyse av markedssentimentet

Fallende odds gjenspeiler den kollektive stemningen i spillmarkedet. Ved å overvåke disse endringene kan spillerne få innsikt i hvordan andre spillere og norske bettingsider oppfatter begivenheten. Denne informasjonen kan være verdifull for å ta mer informerte spillbeslutninger. Hvis oddsen på et bestemt lag eller en bestemt spiller begynner å synke raskt, kan det for eksempel være et tegn på at markedet har større tro på dette utfallet.

Timing av spill

Tidspunktet for å plassere et spill kan påvirke den potensielle utbetalingen betydelig. Spillere som forventer at oddsen vil falle, kan plassere innsatsen tidlig for å sikre seg høyere odds. De som forventer at oddsen skal stige, kan derimot vente på en bedre mulighet. Å forstå mønstrene og årsakene bak oddsbevegelser kan hjelpe spillere med å optimalisere timingen og øke sjansene for å sikre seg gunstige odds.

Fordeler og ulemper ved å droppingodds

Fordeler:

 • Markedsinnsikt: Fallende odds gir innsikt i markedstrender og den opplevde sannsynligheten for utfall. Spillere kan bruke denne informasjonen til å ta mer informerte beslutninger og identifisere potensielle muligheter.
 • Verdimuligheter: Spillere kan finne verdispill ved å identifisere uoverensstemmende odds før de faller ytterligere. Dette kan være spesielt fordelaktig når ny informasjon blir tilgjengelig, og oddsen ennå ikke har justert seg helt.
 • Informert beslutningstaking: Ved å overvåke oddsbevegelser kan spillerne ta mer informerte beslutninger basert på markedssentimentet og eksterne faktorer. Dette kan føre til mer strategiske og vellykkede spill.

Ulemper:

 • Reduserte utbetalinger: Fallende odds betyr lavere potensielle utbetalinger for samme innsats. Spillere som bommer på den opprinnelige oddsen, kan finne den nye oddsen mindre attraktiv og mindre lønnsom.
 • Raske endringer: Oddsen kan endre seg raskt, noe som gjør det utfordrende å time spillene perfekt. Spillere må handle raskt for å dra nytte av gunstige odds før de faller ytterligere.
 • Markedsmanipulasjon: Store innsatser fra noen få personer kan noen ganger føre til kunstige fall i oddsen, noe som villeder andre spillere. Dette kan skape en falsk følelse av tillit til visse utfall og føre til dårlige spillbeslutninger.

Markeder for fallende odds

Droppende odds finnes i ulike spillmarkeder, hvert med sin egen dynamikk og sine egne påvirkningsfaktorer.

Sportsbetting

Sportsspillmarkeder er de vanligste markedene for å observere fallende odds. Store idretter som fotball, basketball, tennis og hesteveddeløp opplever ofte betydelige oddsendringer på grunn av lagnyheter, spillernes form og spillvolum.

 • Fotball: Fotballkamper påvirkes i stor grad av spillerskader, lagform og taktiske endringer. Oddsene kan falle raskt basert på nyheter og spillaktivitet før kampen.

  Basketball: I likhet med fotball kan oddsen på basketball endre seg raskt på grunn av spillerskader, lagdynamikk og eksterne faktorer.

  Tennis: Individuelle idretter som tennis kan oppleve betydelige oddsendringer basert på spillerprestasjoner, skader og eksterne forhold.

Finansielle spill

I finansspill kan oddsen synke basert på markedsbevegelser og økonomiske nyheter. Hvis det for eksempel forventes at aksjen til et selskap vil stige på grunn av en positiv resultatrapport, kan oddsen på spill på at aksjekursen vil stige, synke.

 • Aksjekurser: Odds på aksjekursbevegelser kan påvirkes av økonomiske rapporter, markedstrender og stemningen blant investorene.

  Råvarer: Veddemål på råvarer som gull, olje og andre aktiva kan se oddsendringer basert på etterspørsel i markedet, geopolitiske hendelser og økonomiske indikatorer.

Politisk spilling

Politiske begivenheter, som valg eller folkeavstemninger, opplever også fallende odds. Meningsmålinger, debatter og folkestemningen kan føre til betydelige endringer i oddsen når begivenhetsdatoen nærmer seg.

 • Valg: Oddsen på valgutfall kan påvirkes av utviklingen i valgkampen, meningsmålinger og politiske hendelser.

  Folkeavstemninger: I likhet med valg kan oddsen på folkeavstemninger endres basert på folkestemning, mediedekning og eksterne faktorer.

Potensielle bonuser knyttet til fallende odds

Bookmakere tilbyr ofte bonuser og kampanjer som kan være fordelaktige når du spiller på fallende odds.

Forbedrede odds

Noen bookmakere tilbyr kampanjer med forbedrede odds, der de midlertidig øker oddsen for visse begivenheter. Spillere kan dra nytte av disse kampanjene før oddsen faller for å maksimere den potensielle avkastningen. Forbedrede odds kan være spesielt attraktive for høyprofilerte begivenheter og populære spillmarkeder.

Gratisspill

Gratisspill er en annen vanlig kampanje. Spillere kan bruke gratisspill på utfall med fallende odds for å redusere risikoen og potensielt sikre høyere avkastning uten å investere ekstra penger. Dette kan være en effektiv strategi for å utforske nye spillmuligheter og maksimere potensiell fortjeneste.

Utbetalingsalternativer

Cash-out-funksjonen gjør det mulig for spillere å gjøre opp innsatsene sine før arrangementet avsluttes. Dette kan være spesielt nyttig i forbindelse med fallende odds. Hvis oddsen faller betydelig etter at et spill er plassert, kan spillerne velge å avslutte spillet tidlig for å sikre seg fortjeneste eller minimere tap. Cash-out-alternativet gir fleksibilitet og kontroll over spillprosessen, slik at spillerne kan reagere på endrede markedsforhold.

Strategier for å utnytte fallende odds

Tidlig innsats

En effektiv strategi er å plassere spill tidlig før oddsen faller. Dette krever at man holder seg informert om relevante nyheter og forutser hvordan de kan påvirke oddsen. Ved å satse tidlig kan spillerne sikre seg høyere odds og maksimere den potensielle avkastningen.

Overvåke markedsbevegelser

Regelmessig overvåking av oddsbevegelser hos ulike bookmakere kan hjelpe spillerne med å identifisere trender og potensielle muligheter. Ved å sammenligne odds fra flere kilder kan spillerne oppdage avvik og verdispill før markedet justerer seg helt.

Bruk av spillebørser

Spillbørser gjør det mulig for spillere å spille mot hverandre i stedet for mot en bookmaker. Dette kan gi mer fleksibilitet og bedre odds, spesielt i volatile markeder der oddsen faller raskt. Spillere kan dra nytte av konkurransen på spillebørser for å sikre seg gunstige odds og maksimere potensiell fortjeneste.

Hedging av spill

Hedging innebærer å plassere spill på flere utfall for å redusere risikoen. Når oddsen synker, kan hedging brukes til å balansere potensielle tap og sikre seg en gevinst uansett utfall. Ved å plassere spill strategisk på ulike utfall kan spillerne styre risikoen sin og optimalisere den overordnede spillstrategien.

Var det til hjelp?
[Total: 0 Gjennomsnittlig: 0]